สินค้ามีทั้งมือหนึ่ง และ มือสอง ขายตามสภาพ

– DaiAkiba ToyStore

TOY STORE

ขบวนการเซนไต

Credit card

081 550 6885

Dai Akiba

Famicom