KYOSHO

1/18 Ferrari 250 GTO Red

Kyosho 1/18 Ferrari 250 GTO Red

โมเดลรถเหล็ก

Details

Manufacturer : Kyosho
Series             : 1/18
Original          : Ferrari 250 GTO Red
Release Date :
Material          : Alloy steel
Height            :
Size/Weight   : 168mm x 320mm x 145mm / 1055g
Status            : In stock
List Price       : xxxxx
Sales Price    : xxxxx

Set Contents

Have a Product for Me?

GET IN TOUCH!

เพิ่มเพื่อน